Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Osnovne sirovine koje se koriste u proizvodnom procesu su: poliesterske smole, želkoti, staklena vlakna, punioci (kvarcni pesak i dr.), katalizator, akcelerator, gumene zaptivke i dr.

Postupak kontrolisanja i ispitivanja sirovina kojima se obezbeđuje usaglašenost sirovina sa propisanim specifikacijama se vrši prema:.   ✔   Planovima kontrole
   ✔   Tehničkim uslovima
   ✔   Standardima

Sertifikate ili Izveštaje o ispitivanju sirovina dobijamo i od strane isporučilaca u procesu nabavke sirovina.