Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Poliester cev je cevasti proizvod smole armirane staklenim vlaknima čije je uobičajeno ime GRP, FRP ili fiberglas cev. Kombinacijom staklenih vlakana, termostabilne smole i specijalnih punioca u odgovarajućim razmerama, mogu se proizvesti cevi sa širokim rasponom fizičkih i hemijskih karakteristika, otporne na agresivne medije i temperature od -60 do +120 ºC, što je rezultovalo njihovu izuzetno raznovrsnu primenu.

Poliester cevi su proizvedene od nerđajućih materijala, što ima niz prednosti:

   ✔   Mala težina cevi (1/4 težine cevi od livenog gvožđa ili 1/10 težine betonskih cevi),
   ✔   Izuzetna glatkoća zidova,
   ✔   Nepotrebna katodna zaštita,
   ✔   Nepotrebno oblaganje cevi, presvlačenje i farbanje,
   ✔   Lakoća spajanja i ugradnje znači i manje vreme montaže,
   ✔   Omogućene fleksibilne izmene ose cevovoda,
   ✔   Niski troškovi održavanja,
   ✔   Niski troškovi transporta jer se cevi mogu uklapati jedna u drugu,
   ✔   Hidraulične karakteristike dugo ostaju nepromenjene što znači dug i efikasan radni vek,
   ✔   Visoko kvalitetna svojstva cevi zadovoljava standarde širom sveta,
   ✔   Osiguran kvalitet za sve namene.Prečnici cevi

Nominalni prečnici DN(mm)
80*
300
700
1300
1900
100*
350
800
1400
2000
125*
400
900
1500
2100
150*
450
1000
1600
2200
200*
500
1100
1700
2300
50*
250
600
1200
1800
2400
*Cevi proizvedene diskontinualnim postupkom proizvodnje cevi


Klase pritiska

OZNAKA
RADNI PRITISAK
PN KPa bar
1 100 1
2,5 250 2,5
6 600 6
10 1000 10
16 1600 16
20 2000 20
25 2500 25
32 3200 32


Klase krutosti

Krutost cevi je sposobnost da preuzme temeno opterećenje od zemlje i saobraćaja, kao i negativne unutrašnje pritiske. Poliester cevi se isporučuju sa sledećim tangencijalnim inicijalnim krutostima (STIS) EI/D3.

OZNAKA KRUTOST
SN Pa
1250 1250
2500 2500
5000 5000
10000 10000

Dužine

Standardne dužine poliester cevi su 6m i 12m, iako se cevi mogu isporučiti i drugih dimenzija po zahtevu kupca.