Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Misija – zašto postojimo?


Poliester Cevi d.o.o. Priboj je uspešna i stabilna proizvodna kompanija, čije dugogodišnje znanje i iskustvo kao i kompetentan kadar, nude bogat asortiman poliesterskih proizvoda i usluga bezkompromisnog kvaliteta, najrazličitijih primena sa fokusom na globalno tržište, a u cilju potpunog zadovoljenja zahteva i očekivanja kupaca.

Vizija – šta želimo?


Naša vizija je konstantno postavljanje viših standarda, razvoj i osvajanje novih proizvoda, novih tehnologija i tržišta ali ne samo uvodjenje novih dostignuća i trendova, već kreiranje i predviđanje. Želimo biti kompanija koja posluje u duhu vremena koje dolazi.

Cilj


Ciljevi nas obavezuju, motivišu i pokreću. Ciljevi su sredstva kontrole efikasnosti našeg rada. Cilj nam je ispunjenje zahteva i očekivanja svih zainteresovanih strana: kupaca, isporučilaca, zaposlenih, vlasnika, društva u celini.