Poliester Grupa Poliester Cevi Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt


Naziv: Poliester Komponente d.o.o. Priboj
Adresa: Pribojske čete 44, 31330 Priboj
MB: 20834480
PIB: 107602766
Šifra delatnosti: 2221

Zakonski zastupnik: Jelena Cvijović
Telefon: 033/2445 132 i 033/2452 477
Fax:       033/2445 073
E-mail:   cvijovic.j@poliester.rs i hurem.a@poliester.rs
Društvo je u sistemu PDV-a.

Tekući račun kod Komercijalne banke AD: 205-000178748-60
Tekući račun kod Banka Intesa AD: 160-000372641-78

Devizni račun kod Banka Intesa AD:
partija: 00-534-0000397.8
IBAN: RS35160005340000397897