Poliester Grupa Poliester Cevi Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

U okviru našeg poslovanja kvalitet je bitna stavka. Godine 2006. uspostavljen je sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001. Razvijene su procedure striktno vezane za sve proizvodne procese.

Politika kvaliteta Poliester Komponenti je sastavni deo ukupne poslovne politike, povremeno se preispituje i menja kada je potrebno.

Stalno poboljšavanje kvaliteta svih proizvoda i usluga, smanjivanje troškova poslovanja, zaštita životne i radne sredine, osnovni su ciljevi svih naših zaposlenih.

Najvažnije aktivnosti kojim osiguravamo kvalitet proizvoda su:


* * Sertifikati


Sertifikat sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001: 2008.

Cilj je uvođenje ISO/TS 16949 (u toku je priprema dokumentacije i sprovođenje određenih praktičnih aktivnosti za uspostavljanje ovog standarda).

Napravljen je Plan za uspostavljanje standarda ISO 14001 i OHSAS 18001.