Poliester Komponente Poliester Cevi Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Tehnologija presovanje poliester preprega

Izrada delova od plastičnih masa presovanjem vrši se u alatima (kalupima) za presovanje, koji imaju konturu koja odgovara obliku dela. Udubljenja alata se ispunjavaju plastičnom masom (poliester prepreg , SMC ili BMC) i pod dejstvom toplote i pritiska dolazi do polimerizacije smole i oblikovanje proizvoda.