Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Spojnice

Mnogo načina spajanja je raspoloživo sa cevima od fiberglasa, kako za primene sa gravitacionim tokom, tako i za cevovode pod pritiskom. Spojevi moraju da obezbede zaptivnost za fluide i da po svojoj konstrukciji izdrže uzdužne sile.

Poliester cevi se spajaju jednim od sledećih načina:

   •   Poliester spojnica
   •   Metalna spojnica
   •   Čeoni vezni spoj
   •   Prirubnica

Poliester spojnica

Poliester spojnica je simetrična, dvostrana, klizna spojnica od poliestera armiranog staklenim vlaknima. Isporučuje se sa gumenim zaptivnim prstenovima i gumenim profilom “stoperom“ kojim se osigurava ispravan položaj cevi i spojnice. Smešteni su u žljebovima spojnice koji su precizno mašinski obrađeni.


Metalna spojnica

Metalna spojnica služi za spajanje cevi i pri vršenju popravki na cevovodu. Može biti sa otvaranjem ili fiksna. Sastoji se iz čeličnog plašta sa unutrašnjom gumenom kliznom zaptivkom.


Sučeoni spoj


Koristi se za spojeve koji treba da izdrže aksijalna naprezanja zatvaranja. Spoj se radi od staklenih vlakana i poliesterske smole.Prirubnički spoj

Prirubnički spoj je takođe pouzdan spoj i pruža mogućnost demontaže instalacije u nekoj kasnijoj fazi ako je potrebno. Ovaj spoj je pogodan i kod povezivanja sa cevima od drugog materijala kao i sa ventilima i raznim drugim armaturama.Fazonski komadi

Poliester fazonski komadi se izrađuju od cevnih segmenata. Isporučuju se za klase pritiska kao i cevi.

Asortiman fazonskih komada sadrži:

   •   T-komade
   •   Račve: kose i koncentrične
   •   Lukove za bilo koji ugao
   •   Reducire: koncentrične i ekcentrične
   •   Sedla
   •   F-komade