Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Kod prečišćavanja bazenskih voda koriste se pešcani filteri, koji se nalaze u našem proizvodnom programu i u zavisnosti od načina prečišćavanja i količine vode, primenjuje se odgovarajući tip i veličina filtera.