Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Rezervoari


Rezervoare (cisterne) izrađujemo od armiranog poliestera koji je optoran na veliki broj organiskih i neorganiskih materija, kiselina i baza a njihova namena je skladištenje i transport tečnosti u prehrambenoj ili hemijskoj industriji. Mogu se skladištiti materije u temperaturnom opsegu od -60 do +120 °C. Radi održavanja temparature materija, rezervoari se mogu izraditi sa poliuretanskom termoizolacijom.

Rezervoari su proizvodi sastavljeni iz više segmenata, cilindara i završnih elemenata - danceta. Mogu biti i višekomorni. Opremljeni su cevnim priključcima za dovod i ispust vode, kao i za potpuno pražnjenje spremnika, preljevom, ventilacijskim i ulaznim otvorom kao i svim neophodnim elementima u zavisnosti od namene rezervoara i zahteva kupaca.


S obzirom da je unutrašnja površina rezervoara veoma glatka, ona ne dopušta nikakvo nagomilavanje materija, čime je održavanje rezervoara i skladištenje tečnosti znatno olakšano. Rezervoari mogu biti nadzemni, podzemni i transportni.Cilindrične posude


Namena cilindričnih posuda od poliestera je smeštaj i spremanje stočne hrane, skladištenje i fermentacija svih vrsta voća i povrća a po potrebi, mogu biti upotrebljene i kao rezervoari za vodu. Poliester je veoma pogodan materijal za ovakve posude zbog svojih fizičkih i hemijskih karakteristika, jer ne korodira i ima dug vek trajanja.

Cilindrične posude izrađujemo sa i bez poklopca, sa ventilom, priključcima i mufom.