Poliester Komponente Poliester Cevi Srpski English
About us Products Technologies References Quality Contact

Protivgradna zaštita raketama se zasniva na unošenju aktivnih supstanci (meterološki reagens) u gradonosne oblake, čijim sagorevanjem se stvaraju sitne aerosolne čestice. One deluju kao centri kondenzacije, odnosno kristalizacije vodene pare iz vazduha, koja je naglo rashlađena i brzo se kristalizuje stvarajući veliki broj malih čestica grada. Ove čestice padaju u niže i toplije slojeve atmosfere gde se tope i padaju u obliku kapi. Na taj način je sprečena prirodna kristalizacija i stvaranje velikih zrna grada koja se u toku pada ka tlu ne mogu otopiti.

Unapređujući tehnologiju dejstva protivgradnih raketa Poliester Grupa je razvila i proizvela rakete sa kasetnim isijavanjem reagensa kojim se obezbeđuje bolje zapreminsko popunjavanje prostora u gradonosnom oblaku a samim tim i bolje dejstvo protivgradne rakete.

Protivgradne rakete su atestirane kod Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.