Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Da bi se održala stabilnost proizvodnje i dobio proizvod propisanog kvaliteta proces proizvodnje se stalno kontroliše u skladu sa definisanom procedurom. Kontrolu vrše: vodeći tehnolog, upravnik i kontrolor.

Procesna kontrola obuhvata :

•  Vizuelnu i dimenzionu kontrolu alata,
•  Kontrolu pripremljenih sirovina,
•  Praćenje i kontrolisanje postupka izrade,
•  Praćenje i kontrola izrade delova.