Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Da bi se održala stabilnost proizvodnje i dobio proizvod propisanog kvaliteta, proces proizvodnje se kontroliše u skladu sa definisanim procedurama.

Procesna kontrola obuhvata :

   ✔   Vizuelnu i dimenzionu kontrolu alata,
   ✔   Kontrolu pripremljenih sirovina,
   ✔   Praćenje i kontrolisanje postupka izrade,
   ✔   Praćenje i kontrola izrade delova.